فعال سازی وبسایت  

وب سایت رسمی جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان کار خود را آغاز نموده تا تازه ترین فعالیت ها و خبرهای مربوط به جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان را به اطلاع مردم برساند.

بازدید این صفحه: 11